മനസ്സറിഞ്ഞ മനുഷ്യത്വം …

Standard
wp-1478355283717
          ഫാ . സോജി ചക്കാലയ്ക്കൽ MCBS 
ദൈവപരിപാലനതൻ   നാദമിത്  

പരിപാലനയുടെ പരിസരങ്ങളെ പ്രണയിച്ചവൾ 

കുറവകളുടെ കൂടാരത്തിൽ … 

കൃപയുടെ കൈകൾ ഇത്  …

വൈകല്യങ്ങളെ  വലുതാക്കാത്ത 

വിരുന്നു മേശയിൽ..

വളർത്തി  വന്നവരെയെല്ലാം 

പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്തവരെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവൾ

ഓരോ കിടക്കയും ബലിപീഠമാക്കിയവൾ 

പാവങ്ങളുടെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ 

പരിശുദ്ധൻ്റെ  പരിപാലനെയെ കൂടുപിടിച്ചവൾ   

പകർന്ന് നൽകിയതൊക്കെയും പിരിച്ചഴുതിയ പുണ്യങ്ങൾ 

അഗതികളുടെ ആഴമറിഞ്ഞവൾ …

നിത്യതയിലും നിറം മങ്ങാത്ത ഓർമ്മകൾ 

വേണ്ടാത്തവർക്കു വേണ്ടത് വിളമ്പിയവൾ …

മറക്കതെ  മനസിലാക്കിയ മനുഷ്യത്വം …

മിഴുതുറന്നു മീതെ നടന്നു …

വിശന്നവർക്കു വേണ്ടി വാഴ്ത്തി വിളമ്പിയവനോട് 

വിലപേശിയവൾ …

പ്രണാമം … വളർത്തിയതിനും വലുതാക്കിയതിനും ..

നീലകരയുടെ തണൽ ..പ്രവാചകൻ  

Standard

                      Mother-Teresa-and-the-Express-Novena                                                             

                                                                                     ഫാ സോജി ചക്കാലയക്കൽ  mcbs 

വെട്ടിപിടിച്ചില്ല  … വേറിട്ടു കണ്ടില്ല … 

വേറിട്ട് നടന്നു …വിശുദ്ധിലേക്ക്….

വചനത്തെ വലംവച്ചു  വളർന്നപ്പോൾ …

വലുതാക്കി കണ്ടു … വന്നവരെ ഒക്കെ …

വേണ്ടാത്തവർക്കായി  വേഗം വന്നവൾ ..

നൂറാൾക്കുവേണ്ടിയല്ല .. നുറുങ്ങുന്നവർക്കു വേണ്ടി …

അന്ന് അകമ്പടി ഇല്ല … ഇന്ന്  അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല ..

കാത്തു നിന്നില്ല  കാരുണ്യമാകൻ…

കരം കൂപ്പിയും.. കരം കൊടുത്തും കാട്ടിക്കൊടുത്തു ..

ക്രൂശിതനെ … കൂടെയുള്ളവനെ ..

ചെയ്തത്തിന്റെ ചേരുവ ചിത്രമാക്കിയില്ല …

നിറുകയിൽ കുരിശു പതിഞ്ഞപ്പോൾ …

നീറിയവരുടെ നിലവിളികേട്ടു…

നീലകരയുള്ള ഉടുതുണിയിൽ  ..

നിലവിളികൾ  നിലച്ചു …

മദർ എന്ന വിളിയിൽ മറന്നു.. മതത്തെ … 

ഉണർന്നു  മനുഷത്വം മനസ്സ് മുഴുവനിലും …

തെരുവുകളെ  തേടിവന്നവൾ .. 

തിരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു … ചില കാര്യങ്ങൾ ..

ഏറ്റെടുത്ത്   എളിമയെന്നും …

സ്വന്തമായത്  സ്നേഹമെന്നും … ഒക്കെ ….

ഭാരതത്തിന്റെ  ഈ ഭാഗ്യം  ഭിന്നിപ്പിന്റെ … ഭീതി പടത്തിയില്ല …

പതിഞ്ഞ ജീവിതംകൊണ്ടു 

പഠിപ്പിച്ചത് … പൊരുതാനും … കരുതാനും…

ഉയർന്ന മനസ്സേ … മറക്കില്ല … മരിക്കുവോളം … 

നീല കരയും … കാരുണ്യവും ..പ്രവാചകൻ  

Standard

 

                     Mother-Teresa-and-the-Express-Novena
                                                               ഫാ സോജി ചക്കാലയക്കൽ  mcbs 
വെട്ടിപിടിച്ചില്ല  … വേറിട്ടു കണ്ടില്ല … 
വേറിട്ട് നടന്നു …വിശുദ്ധിലേക്ക്….
വചനത്തെ വലംവച്ചു  വളർന്നപ്പോൾ …

വലുതാക്കി കണ്ടു … വന്നവരെ ഒക്കെ …

വേണ്ടാത്തവർക്കായി  വേഗം വന്നവൾ ..
നൂറാൾക്കുവേണ്ടിയല്ല .. നുറുങ്ങുന്നവർക്കു വേണ്ടി …

അന്ന് അകമ്പടി ഇല്ല … ഇന്ന്  അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല ..

കാത്തു നിന്നില്ല  കാരുണ്യമാകൻ…

കരം കൂപ്പിയും.. കരം കൊടുത്തും കാട്ടിക്കൊടുത്തു ..

ക്രൂശിതനെ … കൂടെയുള്ളവനെ ..

ചെയ്തത്തിന്റെ ചേരുവ ചിത്രമാക്കിയില്ല …

നിറുകയിൽ കുരിശു പതിഞ്ഞപ്പോൾ …

നീറിയവരുടെ നിലവിളികേട്ടു…

നീലകരയുള്ള ഉടുതുണിയിൽ  ..

നിലവിളികൾ  നിലച്ചു …

മദർ എന്ന വിളിയിൽ മറന്നു.. മതത്തെ … 

ഉണർന്നു  മനുഷത്വം മനസ്സ് മുഴുവനിലും …

തെരുവുകളെ  തേടിവന്നവൾ .. 

തിരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു … ചില കാര്യങ്ങൾ ..

ഏറ്റെടുത്ത്   എളിമയെന്നും …

സ്വന്തമായത്  സ്നേഹമെന്നും … ഒക്കെ ….

ഭാരതത്തിന്റെ  ഈ ഭാഗ്യം  ഭിന്നിപ്പിന്റെ … ഭീതി പടത്തിയില്ല …

പതിഞ്ഞ ജീവിതംകൊണ്ടു 

പഠിപ്പിച്ചത് … പൊരുതാനും … കരുതാനും…

ഉയർന്ന മനസ്സേ … മറക്കില്ല … മരിക്കുവോളം … 

Standard

മാറി നടപ്പ്

മാറി നടന്നത്  മനസ്സു മടുത്തിട്ടല്ല ..
മലിനമായിട്ടുമില്ല …
മുറിവേറ്റിട്ടുമല്ല …
മനുഷ്യത്വം  മറന്നിട്ടുമല്ല …
മറുപുറം കണ്ടതുകൊണ്ടുമല്ല

സഹോദരന്റെ സുകൃതം പ്രവാചകൻ

Standard

soji sss

                                                                                                     ഫാ . സോജി ചക്കാലയ്ക്കൽ 
ബന്ധത്തിന് ബലം കൊടുത്ത ബ്രദർ ..
സഹചാരിയുടെ സ്നേഹ സങ്കീർത്തനം … ഈ സഹോദരൻ …
ബലിയെയും ബലിപീഠത്തെയും ബലമാക്കിയ ബ്രദർ ..
ഊന്നു വടിയിലും ഉലയാത്ത ഉണർവ് …
പാറ്റിപെറുക്കിയ ഗോതമ്പുമണിയെ… അനുഗ്രഹമാക്കി … ആഴമാക്കി  ..
അരിഷ്ടതകളിൽ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച ആത്മാർത്ഥത …
ഇല്ലായിമയിലും ഇടറാത്ത …ഇച്ഛശക്തി …
തിരുത്തലുകളെ തിരുഹിതമാക്കിയാൾ
വന്നവർക്കെല്ലാം വലുപ്പം നല്കിയവൻ 
ഒരുമയെന്നത്  പെരുമയാണെന്ന്  പഠിപ്പിച്ചവൻ …
കരുണയുടെ കിളിവാതിലിലെ   കാവൽക്കാരൻ 
ചിരി സമ്പന്നമാണെന്നു  സംസാരിച്ചവൻ.
കൃത്യതയുടെ കീർത്തനമായവൻ ..
വാക്കുകൾക്ക് മുദ്രയുടെ ആഴം നല്കിയവൻ…
 കൂട്ടെന്നത് .. കരുതലാണെന്നു…കാട്ടികൊടുത്തവൻ ..
കുത്തിയിരുന്ന് കാരുണ്യമായി …
ശിരസ്സിനു ശരിയുടെ ഗതികൊടുത്തു …
നേരെ വരാനും നേരത്തെ വരാനും നേർരേഖയായ് …
വ്യക്തതയുടെ വാക്കുകളാൽ .. 
മുഖസ്തുതികളുടെ മൂടുപടമില്ലാത്ത…മനസ്സ് …
ഉള്ള വിളക്ക് അണയാതെ സൂക്ഷിച്ചു സുകൃതമായി …
കളയാത്തെയും കറുക്കാതെയും കാത്തു.. പലരെയും …
പകച്ചവരെയും പതറിയവരെയും … പുതച്ചു … പുണ്യംകൊണ്ട്…
ഈ മനസ്സിലേക്ക് വളരട്ടെ ഞാനും… 
പ്രണാമം … ഞങ്ങൾക്ക് മുൻമ്പേ … മുറിഞ്ഞതിനും മുറിവുണക്കിയതിനും …

ഓർമ്മ.. പ്രവാചകൻ

Standard
            jewelry-making-tips                                                                   
                                                                                        ഫാ. സോജി ചക്കാലയ്ക്കൽ 
ഒറ്റികൊടുത്തപ്പോൾ  ഓർമ്മയായില്ല
ഒരുങ്ങി നിന്നപ്പോളും ഓർമ്മയായില്ല
ഒടുവിൽ വന്നപ്പോളും ഓർമ്മയായില്ല
ആഴമാകാതെങ്ങനെ ഓർമ്മയാകും .

ഒടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോളും..ഒതുങ്ങി വിതുമ്പുമ്പോളും
ഓർമ്മ … ആഴമായിട്ടില്ല എന്നതിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുന്നു  

വിയർപ്പ്.. പ്രവാചകൻ

Standard

sweaty-push-ups-man_fe

 

 

       ഫാ. സോജി ചക്കാലയ്ക്കൽ 

 

 

അറ്റം വരെയും വിയർക്കണം

വേരിറങ്ങുന്നതുവരെയും …

വീണാഴിയുന്നതുവരെയും … 

വേദം വീഥിയാകുന്നതുവരെയും …

വിളിച്ചുപറയാൻ വിവരമാകുന്നതുവരെയും ….

വരൾച്ച വകഞ്ഞു മാറ്റുന്നതുവരെയും …

വീഴ്ച്ച  വിജയം ആകുന്നതുവരെയും ….

വെളിച്ചം വെട്ടിപിടിക്കുന്നതുവരെയും…

വിയർക്കണം …